Dla Klienta - inteligentna rekrutacja

Poszukujesz zdolnych, pracowitych i sprawdzonych ludzi. W pełni rozumiemy wagę i znaczenie ludzkich umiejętności i wrodzonych zdolności. To właśnie dzięki naszemu wsparciu w pozyskiwaniu nowego kapitału ludzkiego, pomagamy Tobie zdobyć przewagę nad konkurencją.
NASZE CELE

Naszym celem jest zrozumienie Twoich oczekiwań i pragnień. Mając klucz do drzwi sukcesu dostarczamy najlepsze rozwiązania. Talent, doświadczenie i profesjonalną wiedzę!

O wartości i sukcesie naszych usług decyduje specjalizacja i profesjonalizm naszych konsultantów, posiadających szerokie doświadczenie i wiedzę dotyczącą przedmiotu oczekiwań naszych Klientów.

NASZA WIEDZA

Oprócz doświadczenia w prowadzeniu rekrutacji, konsultanci Competence Solutions posiadają wiedzę o specyfice zawodów i branż, w których się specjalizują. Pozwala ona nam na:

  • precyzyjne poznanie potrzeb i punktu widzenia Pracodawcy,
  • skuteczne prowadzenie poszukiwań wśród profesjonalistów,
  • wnikliwe ocenianie kandydatów, ich wartości zawodowej, preferencji i motywacji.
SUKCES

Najpierw docieramy do źródeł przedsiębiorstwa,
aby zrozumieć na czym polega unikalność Waszej firmy i jej rynkowej pozycji.
Wzbogaceni tą wiedza, wkraczamy do ogrodu o rozwidlających się ścieżkach ludzkich możliwość, wiedzy, charakterów, wybierając dla Was absolutnie nową wartość jaką jest…

….właściwy człowiek, na właściwym miejscu.

Oferta

TAILORED RECRUITMENT PROCESSES

Proponujemy dopasowanie i uelastycznienie działań rekrutacyjnych w celu jak najszybszego i optymalnego dotarcia do potencjalnych kandydatów. Na bazie naszego wieloletniego doświadczenia proponujemy najbardziej efektywne, a zarazem najszybsze rozwiązania. Ograniczamy nadmierne procedury i procesy oraz włączamy stronę klienta jedynie w tych obszarach, nad którymi chce ona mieć swoją pieczę.

RECRUITMENT PROCESS OUTSOURCING

Jeśli są Państwo zdecydowani na całkowite przeniesienie procesów rekrutacyjnych na zewnątrz swojej firmy, to rekomendujemy właśnie usługę RPO (recruitment proces outsourcing).  RPO pozwala na skupienie się na kluczowych dla firmy celach pozwalając Competence Solutions na zaprojektowanie procesów pozyskania pracowników, ich realizacji i raportowaniu, przy jednoczesnym wzięciu odpowiedzialności za wyniki zarządzania tymi obszarami i procesami.

EXECUTIVE SEARCH

W przypadku potrzeby zatrudnienia managera wysokiego szczebla czy też kluczowego specjalisty rekomendujemy usługę Executive Search. W ramach tego typu rekrutacji poszukujemy dopasowanych kandydatów, których kompetencje potwierdzone sukcesami w branży przyczyniają się do sukcesu zatrudniających ich firm.

SZKOLENIA Z PROFESJONALNEJ REKRUTACJI

Posiadamy w swoim portfolio usług także szkolenia z zakresu profesjonalnej rekrutacji i selekcji pracowników. Nasze unikalne, a zarazem praktyczne podejście zaowocowało powstaniem kilku autorskich programów szkoleniowych, które chętnie zaprezentujemy podczas szkoleń zamkniętych dla Twojej firmy. Skontaktuj się z nami bezpośrednio, aby ustalić który z obszarów byłby dla Ciebie najbardziej cenny. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów biznesu, z wieloletnią praktyka rekruterską. Przykładowe szkolenie z zakresu recruitingu łączy w sobie transfer wiedzy niezbędny do bycia profesjonalnym rekruterem z możliwością nauki i zdobywania doświadczeń w prawdziwym procesie rekrutacyjnym.

Nasze specjalizacje w rekrutacji:

INFORMATYKA / TELEKOMUNIKACJA

Specjalizujemy się w działaniach rekrutacyjnych w kategorii IT&T. Naszymi działaniami obejmujemy poszukiwanie i selekcję specjalistów od najniższego do najwyższego szczebla. Realizowaliśmy dla naszych klientów projekty począwszy od stanowisk typowo funkcjonalnych a kończąc na technicznych, związanych z szerokim spektrum technologii informatycznych.
SKONTAKTUJ SIĘ

01

PRODUKCJA / INŻYNIERIA / R&D

Ostatnią naszą specjalizacją są stanowiska związane z produkcją (m.in. automatyka, elektryka), przemysłem (m.in. maszynowy, metalowy, tworzywa, hutnictwo, energetyka) oraz obszarem Research & Development. Przykładowe stanowiska, które realizowaliśmy dla naszych klientów to inżynier produkcji, automatyk, projektant, technolog, kontroler jakości, szef produkcji czy Industrial Engineering Director.
SKONTAKTUJ SIĘ

02

POSZUKUJEMY
KANDYDATÓW

OTWARTA REKRUTACJA

Osoby, które są otwarte na ciekawe oferty pracy w swoim sektorze specjalizacji, prosimy o przesłanie CV w formacie MS Word na adres e-mail: office@competencesolutions.com, ze wskazaniem typu stanowiska i branży oraz ewentualnej ścieżki rozwoju zawodowego.

Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty. Gwarantujemy pełną anonimowość. Państwa oferty będą przechowywane w naszej bazie danych i mogą być brane pod uwagę w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez naszą firmę

KLAUZULA

W zgłoszeniach prosimy umieścić klauzulę:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Competence Solutions w celach zgodnych z jej profilem działania. Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/świadoma przysługującego mi prawa uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów. Swoje dane osobowe udostępniam dobrowolnie. (Zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)”.

Być może poszukujemy właśnie Ciebie!

Competence Solutions - najlepsi w trudnej rekrutacji!

Jesteśmy firmą zajmującą się pozyskiwaniem pracowników dla naszych klientów w wyniku stosowania unikalnych procesów rekrutacyjnych. Competence Solutions oferuje bogaty wachlarz narzędzi rekrutacyjnych, dzięki któremu jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiednich kandydatów, na konkretne stanowiska, w możliwie najkrótszym czasie.

Nasze usługi obejmują przede wszystkim poszukiwania bezpośrednie w szerokim zakresie. Dzięki naszemu doświadczeniu i znajomości branż w których działamy, jesteśmy w stanie dotrzeć do osób, które w pełni spełniają wymagania naszych klientów.

Właśnie dlatego CS tak dużą wagę przykłada do procesu rekrutacji i selekcji kandydatów szczególnie pod względem kwalifikacji i umiejętności technicznych charakterystycznych dla szybko zmieniającego się sektora technologicznego. Dodatkowo realizujemy działania z zakresu employer brandingu, satysfakcji zawodowej czy rozwoju pracowników.

Rekrutujemy głównie w Europie Środkowej, ponieważ znamy specyfikę krajów takich jak Polska, Czechy czy Niemcy, ale mamy także doświadczenie w realizacji projektów na całym obszarze EMEA. Często doradzamy i wspieramy firmy pochodzące z krajów Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych.

Weryfikacji i oceny kandydatów dokonujemy na podstawie wywiadów sprawdzających ich kompetencje zawodowe pod kątem realizowanego projektu oraz poprzez weryfikowanie niektórych referencji. Nasi konsultanci specjalizują się w poszczególnych sektorach rynku i dzięki temu posiadają doświadczenie oraz wiedzę pozwalającą im na sprawne prowadzenie Twoich projektów.

Lubimy trudne projekty. Po prostu wiemy, jak szukać i gdzie znaleźć odpowiednich kandydatów dla Twojego biznesu.

Rozpocznijmy współpracę. Porozmawiajmy o rekrutacji!

Polityka Prywatności

Competence Solutions Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, adres:
ul. Wielicka 93/15, 30-552 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318579, NIP 679-299-59-34 („Competence Solutions”) to firma zajmującą się działalnością rekrutacyjną.
Competence Solutions odpowiada za prowadzenie procesów rekrutacyjnych zgodnie z potrzebami naszych klientów.
Zbieramy, gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskiwane z legalnych źródeł. Pamiętaj, że udział w procesach rekrutacyjnych zależy od Twojej zgody.
Chcemy aby proces rekrutacyjny, a w szczególności co w trakcie jego trwania dzieje się z Twoimi danymi był przejrzysty i jasny, dlatego poniżej prezentujemy wszystkie niezbędne informacje:

Kto przetwarza Twoje dane
Administratorem danych osobowych kandydatów biorących udział w procesach rekrutacji określonych wyżej („Kandydaci’) jest Competence Solutions.
Kandydaci mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail iod@competencesolutions.com.

Competence Solutions korzysta z oprogramowania niezbędnego, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym. Tam trafiają wszystkie dane osobowe Kandydatów dla potrzeb rekrutacji, którą prowadzimy, jak również gromadzimy tam Twoje dane, aby móc w przyszłości się z Tobą skontaktować, albo oznaczyć, iż na taki kontakt nie wyrażasz zgody. Nic nie drukujemy, nie przechowujemy dokumentów papierowych. Na bieżąco monitorujemy systemy informatyczne i stosujemy się do procedur bezpieczeństwa.
Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były w naszych systemach odpowiednio zabezpieczone.

Jakie dane przetwarzamy, na jakiej podstawie i w jakim celu

Kategoria 1

Competence Solutions przetwarza dane osobowe Kandydatów w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu celem kontaktu z Kandydatem i zaproponowania mu przedstawienia oferty pracy.
Competence Solutions gromadzi wyżej wskazane dane ze źródeł powszechnie dostępnych, takich jak, ale nie wyłącznie: Internet, media społecznościowe. Przetwarzanie danych ograniczone jest do ich gromadzenia i pierwszego kontaktu.
Podstawę prawną przetwarzania danych objętych niniejszą sekcją stanowi, art. 6 pkt. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), przesłanka wykonywania umowy oraz podejmowania działań niezbędnych do jej wykonania. Dane osobowe Kandydata zebrane celem kontaktu są bądź ewidencjonowane za jego zgodą celem umożliwienia dalszego kontaktu bądź oznaczenia, iż Kandydat na taki kontakt nie wyraża zgody, bądź usuwane.
Kandydat, który zażąda usunięcia danych, godzi się na ryzyko ponownego kontaktu, o ile będzie istniała możliwość pozyskania jego danych ze źródeł ogólnodostępnych

Pozyskujemy tylko te dane, które sam udostępniasz. Kontaktujemy się z Tobą, żeby zapytać czy chcesz otrzymać ofertę pracy. To co zrobimy później z twoimi danymi zależy od Ciebie.

Kategoria 2
Competence Solutions przetwarza dane osobowe Kandydatów w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, miejsce zamieszkania, doświadczanie zawodowe, wykształcenie lub inne dane osobowe dobrowolnie podane przez Kandydata. Celem przetwarzania tych danych osobowych Kandydatów jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w celach określonych w niniejszej sekcji stanowi zgoda Kandydata na podstawie art. 6 pkt. 1 ust. a RODO.
Dane objęte niniejszą sekcją będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji i do czasu odwołania zgody przez Kandydata, nie dłużej jednak niż 5 lat od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Dowód odebranej zgody na przetwarzanie danych w omawianym w niniejszej sekcji zakresie stanowi oświadczenie Kandydata złożone zgodnie z klauzulą o treści jak niżej:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych przeze mnie dobrowolnie w procesie rekrutacji przez Administratora danych osobowych tj. Competence Solutions Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, adres:
ul. Wielicka 93/15, 30-552 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318579, NIP 679-299-59-34 („Competence Solutions”) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego [xx] na podstawie art. 6 pkt. 1 ust. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
Dane osobowe tak pozyskane będą przekazywane odbiorcom tj. pracodawcom oferującym miejsca pracy w tym konkretnym procesie rekrutacji.
Jeżeli pracodawca zastrzeże swoją anonimowość poinformujemy Cię o tym, i to Ty będziesz musiał podjąć decyzję czy zgadzasz się na udostępnienie swoich danych anonimowemu podmiotowi.

Twoja zgoda udzielona zgodnie z naszą klauzulą pozwoli nam na przetwarzanie Twoich danych, w tym przekazanie ich do potencjalnego pracodawcy. Zgodę zawsze możesz cofnąć.

Kategoria 3
Competence Solutions przetwarza dane osobowe Kandydatów w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, miejsce zamieszkania, doświadczanie zawodowe, wykształcenie lub inne dane osobowe dobrowolnie podane przez Kandydata. Celem przetwarzania tych danych osobowych Kandydatów jest przeprowadzenie przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w celach określonych w niniejszym ustępie stanowi zgoda Kandydata na podstawie art. 6 pkt. 1 ust. a RODO.
Dane objęte niniejszą sekcją będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez Competence Solutions procesów rekrutacyjnych zgodnych z profilem Kandydata i do czasu odwołania zgody przez Uczestnika, nie dłużej jednak niż 10 lat od daty pozyskania zgody na przetwarzanie danych.

Dowód odebranej zgody na przetwarzanie danych w omawianym w niniejszej sekcji zakresie stanowi oświadczenie Kandydata złożone zgodnie z klauzulą o treści jak niżej:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych przeze mnie dobrowolnie w procesie rekrutacji przez Administratora danych osobowych tj. Competence Solutions Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, adres:
ul. Wielicka 93/15, 30-552 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318579, NIP 679-299-59-34 („Competence Solutions”) w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 pkt. 1 ust. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
Dane osobowe tak pozyskane będą przekazywane odbiorcom tj. pracodawcom oferującym miejsca pracy w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
Jeżeli którykolwiek z przyszłych procesów rekrutacyjnych będzie anonimowy poinformujemy Cię o tym, a Ty zdecydujesz czy chcesz pomimo to brać udział w rekrutacji.
Twoja zgoda udzielona zgodnie z naszą klauzulą pozwoli nam na przetwarzanie

Twoich danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Zgodę zawsze możesz cofnąć.

Komu przekazujemy Twoje dane
Twoje dane osobowe udostępnione nam dobrowolnie, w szczególności ale nie wyłącznie zawarte w twoim CV będą przekazywane pracodawcy, który ma dla Ciebie potencjalną ofertę pracy. Jeżeli pracodawca będzie chciał samodzielnie przetwarzać Twoje dane osobowe zwróci się do Ciebie z prośbą o zgodę. Competence Solutions wiąże z pracodawcą umowa o udostępnieniu danych osobowych dla celów rekrutacji zgodna z RODO.

Twoje Prawa
Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody.
Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz cofnąć wysyłając e-mail na adres iod@competencesolutions.com.
Kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego w trybie i na zasadach przewidzianych w prawie polskim.

Pamiętaj podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale bez niej nie będziemy mogli przeprowadzić Cię przez bieżący lub przyszły proces rekrutacyjny.
Jeżeli masz wątpliwości związane z przetwarzaniem Twoich danych, albo chcesz zgłosić którykolwiek z przysługujących Ci praw napisz do nas na adres Inspektora ochrony danych iod@competencesolutions.com.
Zespół Competence Solutions.

Wyróżnia nas

15

Lat na rynku w rekrutacji
IT i technicznej

1500

Ponad 1500
zamkniętych projektów

60

Ponad 60 firm
stale współpracujących

30

Średnia ilość dni wystarczająca do obsadzenia pozycji

KLIENCI

Mieliśmy przyjemność pracować z takimi firmami jak:

Rozpocznijmy współpracę. Porozmawiajmy o rekrutacji!