Trudne rekrutacje w IT
Jesteśmy aktywnym wsparciem dla firm IT, którzy poszukują solidnej alternatywy dla swoich dotychczasowych działań rekrutacyjnych.
Spodziewaj się więcej
Od 2006 roku rekrutujemy z sukcesami na stanowiska specjalistyczne i menadżerskie w IT. Rekrutując specjalistów IT, pomagamy budować od podstaw centra inżynieryjne naszym klientom, jak również stanowimy efektywne wsparcie do dalszego ich rozwoju.
SCOUTING FIRM IT!
Dla klientów, którzy nie są zainteresowani budowaniem od podstaw zespołu inżynieryjnego w Polsce, poprzez scouting wybranych firm, wyszukamy i zarekomendujemy atrakcyjną firmę IT do jej zakupu (M&A).
Previous
Next

Dla klienta

Rozumiemy wagę i znaczenie ludzkich umiejętności i wrodzonych zdolności. Dzięki naszemu wsparciu w pozyskiwaniu najlepiej dopasowanych specjalistów IT, pomagamy Ci zdobyć przewagę nad konkurencją.

Nasze cele

Naszym celem jest zrozumienie Twoich oczekiwań. Mając klucz do drzwi sukcesu dostarczamy najlepsze rozwiązania. Talent, doświadczenie i profesjonalną wiedzę jak efektywnie rekrutować specjalistów IT! O wartości i sukcesie naszych usług decyduje specjalizacja i profesjonalizm naszych konsultantów, posiadających szerokie doświadczenie i wiedzę w rekrutacji w obszarze IT.

Nasza wiedza

Oprócz doświadczenia w prowadzeniu rekrutacji, konsultanci Competence Solutions posiadają wiedzę o specyfice branży IT, jako kluczowym obszarze, w którym rekrutujemy. Wiedza ta pozwala nam precyzyjnie – i szybko! – poznać potrzeby Klienta, co w dużej mierze decyduje o właściwej ocenie kandydatów, ich wartości zawodowej, preferencji i motywacji.

Sukces

Najpierw docieramy do źródeł przedsiębiorstwa, aby zrozumieć na czym polega unikalność Waszej firmy i jej rynkowej pozycji. Wzbogaceni tą wiedza, wkraczamy do ogrodu o rozwidlających się ścieżkach ludzkich możliwości, wiedzy, charakterów, wybierając dla Was absolutnie nową wartość jaką jest „właściwy człowiek, na właściwym miejscu”.

Oferta

TAILORED RECRUITMENT PROCESSES

Proponujemy dopasowanie i uelastycznienie działań rekrutacyjnych w celu jak najszybszego i optymalnego dotarcia do potencjalnych kandydatów. Na bazie naszego wieloletniego doświadczenia proponujemy najbardziej efektywne, a zarazem najszybsze rozwiązania. Ograniczamy nadmierne procedury i procesy oraz włączamy stronę klienta jedynie w tych obszarach, nad którymi chce ona mieć swoją pieczę.

EXECUTIVE SEARCH

W przypadku potrzeby zatrudnienia managera wysokiego szczebla czy też kluczowego specjalisty rekomendujemy usługę Executive Search. W ramach tego typu rekrutacji poszukujemy dopasowanych kandydatów, których kompetencje potwierdzone sukcesami w branży przyczyniają się do sukcesu zatrudniających ich firm.

RECRUITMENT PROCESS OUTSOURCING

Jeśli są Państwo zdecydowani na całkowite przeniesienie procesów rekrutacyjnych na zewnątrz swojej firmy, to rekomendujemy usługę RPO (recruitment proces outsourcing). RPO pozwala na skupienie się na kluczowych dla firmy celach pozwalając Competence Solutions na zaprojektowanie procesów pozyskania pracowników, ich realizacji i raportowaniu, przy jednoczesnym wzięciu odpowiedzialności za wyniki zarządzania tymi obszarami i procesami.

WYSZUKIWANIE FIRM IT DO M&A

Dla klientów, którzy nie są zainteresowani budowaniem od podstaw swoich centrów inżynieryjnych IT w Polsce lub ich strategia działania wyklucza aby przez lata organicznie budować swoje r&d, to właśnie takim klientom pomagamy poprzez scouting atrakcyjnych firm IT, wyłowić i zarekomendować potencjalne firmy informatyczne do ich zakupu (M&A). Wybierając taki model, klient może w bardzo krótkim czasie, pozyskać kompetencje i doświadczenie już działających zespołów inżynierów IT. Od 2006 roku działamy na polskim rynku IT, bardzo dobrze znamy i rozumiemy ten rynek oraz jego specyfikę. Nasze doświadczenie w scoutingu takich firm będzie dla Was atrakcyjną opcją do rozwoju.

Nasze specjalizacje

INFORMATYKA / TELEKOMUNIKACJA

Specjalizujemy się w działaniach rekrutacyjnych w kategorii IT&T. Naszymi działaniami obejmujemy poszukiwanie i selekcję specjalistów od najniższego do najwyższego szczebla. Realizowaliśmy dla naszych klientów projekty począwszy od stanowisk typowo funkcjonalnych a kończąc na technicznych, związanych z szerokim spektrum technologii informatycznych.

PRODUKCJA / INŻYNIERIA / R&D

Ostatnią naszą specjalizacją są stanowiska związane z produkcją (m.in. automatyka, elektryka), przemysłem (m.in. maszynowy, metalowy, tworzywa, hutnictwo, energetyka) oraz obszarem Research & Development. Przykładowe stanowiska, które realizowaliśmy dla naszych klientów to inżynier produkcji, automatyk, projektant, technolog, kontroler jakości, szef produkcji czy Industrial Engineering Director.

OTWARTA REKRUTACJA

Osoby, które są otwarte na ciekawe oferty pracy w sektorze IT, prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: office@competencesolutions.com, ze wskazaniem typu stanowiska oraz ewentualnej ścieżki rozwoju zawodowego.

Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty. Gwarantujemy pełną anonimowość. Państwa oferty będą przechowywane w naszej bazie danych i mogą być brane pod uwagę w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez naszą firmę.

KLAUZULA

W zgłoszeniach prosimy umieścić klauzulę:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Competence Solutions w celach zgodnych z jej profilem działania. Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/świadoma przysługującego mi prawa uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów. Swoje dane osobowe udostępniam dobrowolnie. (Zgodnie z Ustawą z dnia 29. 08. 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)”.

Być może poszukujemy właśnie Ciebie!

KIM JESTEŚMY

Competence Solutions jest firmą, która z sukcesami od 2006 roku zajmuje się pozyskiwaniem specjalistów IT dla swoich klientów. Oferujemy bogaty wachlarz narzędzi rekrutacyjnych, dzięki któremu jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiednich kandydatów, na konkretne stanowiska, w możliwie najkrótszym czasie.

Nasze usługi obejmują przede wszystkim poszukiwania bezpośrednie (direct search). Dzięki naszemu doświadczeniu i znajomości branży IT, jesteśmy w stanie dotrzeć do osób, które w pełni spełniają wymagania naszych klientów. Weryfikacji i oceny kandydatów dokonujemy na podstawie wywiadów sprawdzających ich kompetencje zawodowe pod kątem realizowanego projektu oraz poprzez weryfikowanie niektórych referencji.

Lubimy trudne projekty. Wiemy, jak szukać i gdzie znaleźć odpowiednich kandydatów!

Wyróżnia nas

0
Lat na rynku w rekrutacji IT i technicznej
0
Ponad 1500 zamkniętych projektów
0
Ponad 60 firm stale współpracujących
0
Średnia ilość dni wystarczająca do obsadzenia pozycji

Polityka prywatności

Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody.
Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz cofnąć wysyłając e-mail na adres iod@competencesolutions.com.
Kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego w trybie i na zasadach przewidzianych w prawie polskim.

Twoje dane osobowe udostępnione nam dobrowolnie, w szczególności ale nie wyłącznie zawarte w twoim CV będą przekazywane pracodawcy, który ma dla Ciebie potencjalną ofertę pracy. Jeżeli pracodawca będzie chciał samodzielnie przetwarzać Twoje dane osobowe zwróci się do Ciebie z prośbą o zgodę. Competence Solutions wiąże z pracodawcą umowa o udostępnieniu danych osobowych dla celów rekrutacji zgodna z RODO.

Competence Solutions Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, adres:
ul. Wielicka 93/15, 30-552 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318579, NIP 679-299-59-34 („Competence Solutions”) to firma zajmującą się działalnością rekrutacyjną.
Competence Solutions odpowiada za prowadzenie procesów rekrutacyjnych zgodnie z potrzebami naszych klientów.
Zbieramy, gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskiwane z legalnych źródeł. Pamiętaj, że udział w procesach rekrutacyjnych zależy od Twojej zgody.
Chcemy aby proces rekrutacyjny, a w szczególności to, co w trakcie jego trwania dzieje się z Twoimi danymi był przejrzysty i jasny, dlatego poniżej prezentujemy wszystkie niezbędne informacje:

Kto przetwarza Twoje dane


Administratorem danych osobowych kandydatów biorących udział w procesach rekrutacji określonych wyżej („Kandydaci”) jest Competence Solutions.
Kandydaci mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail iod@competencesolutions.com.

Competence Solutions korzysta z oprogramowania niezbędnego, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym. Tam trafiają wszystkie dane osobowe Kandydatów dla potrzeb rekrutacji, którą prowadzimy, jak również gromadzimy tam Twoje dane, aby móc w przyszłości się z Tobą skontaktować, albo oznaczyć, iż na taki kontakt nie wyrażasz zgody. Nic nie drukujemy, nie przechowujemy dokumentów papierowych. Na bieżąco monitorujemy systemy informatyczne i stosujemy się do procedur bezpieczeństwa.
Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były w naszych systemach odpowiednio zabezpieczone.

Jakie dane przetwarzamy, na jakiej podstawie i w jakim celu:

Competence Solutions przetwarza dane osobowe Kandydatów w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu celem kontaktu z Kandydatem i zaproponowania mu oferty pracy.
Competence Solutions gromadzi wyżej wskazane dane ze źródeł powszechnie dostępnych, takich jak, ale nie wyłącznie: Internet, media społecznościowe. Przetwarzanie danych ograniczone jest do ich gromadzenia i pierwszego kontaktu.
Podstawę prawną przetwarzania danych objętych niniejszą sekcją stanowi, art. 6 pkt. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), przesłanka wykonywania umowy oraz podejmowania działań niezbędnych do jej wykonania. Dane osobowe Kandydata zebrane celem kontaktu są ewidencjonowane za jego zgodą celem umożliwienia dalszego kontaktu, oznaczenia, iż Kandydat na taki kontakt nie wyraża zgody, bądź usuwane.
Kandydat, który zażąda usunięcia danych, godzi się na ryzyko ponownego kontaktu, o ile będzie istniała możliwość pozyskania jego danych ze źródeł ogólnodostępnych.

Pozyskujemy tylko te dane, które sam udostępniasz. Kontaktujemy się z Tobą, żeby zapytać czy chcesz otrzymać ofertę pracy. To co zrobimy później z twoimi danymi zależy od Ciebie.

Rozpocznijmy współpracę. Porozmawiajmy o rekrutacji!